loading

Félagsmenn

Viltu gerast félagsmaður?

Allir þeir sem eru búsettir á félagssvæði KB geta gengið í félagið.  Félagssvæði þess nær yfir vesturland frá Hvalfjarðarbotni í suðri til og með Kjálkafirði í vestri. 

Skv. samþykktum fá inngöngu í félagið allir þeir sem eru fjárráða og undirrita yfirlýsingu um að þeir hlíti samþykktum félagsins eins og þær eru á hverjum tíma.  Einnig lögaðilar sem félagsstjórn samþykkir að fái aðild.  Ófjárráða fólk 14 ára og eldra getur fengið inngöngu, fái það ábyrgðarmann, sem kaupfélagsstjóri metur gildan.  Félagsstjórn getur synjað manni inngöngu ef henni virðist ástæða til, en umsækjandi getur borið mál sitt undir félagsfund.

Samvinnufélög byggja á samstarfi félagsmanna.  Að vera félagsmaður byggir því á þátttöku í starfi félagsins, viðskiptum við félagið og samstarfsaðila þess og þátttöku í ákvarðanatöku um stjórnun, rekstur og framtíðarsýn með mætingum á félagsfundi.

Nánari upplýsingar um inngöngu í félagið sem og réttindi og skildur félagsmanna má finna í samþykktum þess sem nálgast má hér. Samþykktir Kaupfélags Borgfirðinga

Félagsgjald nú er kr. 1.000.-

Umsóknareyðublað um inngöngu í félagið má sækja hér:  Umsókn um inngöngu í Kaupfélag Borgfirðinga